http://www.kickifotograf.se/Vägval. Snabbhet. Precision. – Lobus.

Lobus är ett holding- och investeringsbolag verksamt inom IT-, Fastighets och Hälsovårdssektorn. Bolaget, som funnits sedan 2003, har en bred portfölj av bolag och investeringar såsom Globenhälsan, Bacco Properties, Trialbee, Brainlit, Modcam, AutoUncle, Aevy, Barnsjukhuset Martina, Backbone m fl.

All verksamhet i Lobus koncernen kännetecknas av att den präglas av hög kvalitet inom sina respektiva nischer. Och en framåtlutad position som möjliggör snabba beslut.

Aktuellt

Sorry, inga inlägg hittades.